Banii din banca pot fi lasati mostenire printr-o conventie incheiata direct cu banca

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 684 din data de 27 septembrie 2011 a fost publicat Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1903/2011 privind conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit.

Ordinul a fost emis in vederea aplicarii prevederilor art. 100 pct. 2 si art. 214 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Potrivit actului normativ, deponentul unor sume de bani, valori sau titluri de valoare la o institutie de credit poate dispune de acestea, pentru cauza de moarte, printr-o dispozitie testamentara cuprinsa in cadrul conventiei incheiate cu institutia de credit.

Dispozitia testamentara poate avea ca obiect numai sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de testator la acea institutie de credit.

Sub sanctiunea nulitatii absolute, testatorul va completa prin scriere olografa clauza cuprinzand dispozitia testamentara.

Institutia de credit are obligatia de a comunica de indata Uniunii Nationale a Notarilor Publici datele necesare inscrierii dispozitiei testamentare in Registrul national notarial.

Procedura comunicarii si inscrierii datelor in Registrul national notarial se stabileste de catre Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania si va fi adusa la cunostinta institutiilor de credit prin postarea pe pagina de internet a acesteia.

Institutia de credit va putea proceda la predarea legatului al carui obiect il constituie sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare numai in baza hotararii judecatoresti sau, dupa caz, a certificatului de mostenitor prin care se constata valabilitatea dispozitiei testamentare si calitatea de legatar.

Institutia de credit are obligatia de a furniza, la solicitarea instantei de judecata sau a notarului public, in cadrul dezbaterii procedurii succesorale, toate informatiile cu privire la sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de catre defunct.

Ordinul intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.