Avocaţii vor putea exercita activităţi de mediere numai în condiţiile Legii nr. 192/2006.

În data de 24 august 2010, Senatul întrunit în sesiune extraordinară la convocarea preşedintelui Romaniei, a adoptat proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, după ce, prin decizia nr. 109/09.02.2010, Curtea Constituţionala a declarat dispoziţiile OUG nr. 159/2008 ca fiind neconstituţionale.

Cu ocazia dezbaterilor asupra proiectului de lege care vine să înlocuiască prevederile neconstituţionale, senatorii au respins amendamentul privind “exercitarea activităţii de mediere” de către avocaţi.

După conferinţa din această vară a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, conducerea profesională a avocaţilor a făcut demersuri pentru iniţierea unui proiect de lege în care era inclusă şi practicarea de activităţi de mediere, fără nici o formalitate de autorizare şi deci fără recunoaşterea legislaţiei privind medierea. La vremea respectivă noi am semnalat pericolul care pândeşte transformarea profesiei de mediator într-o activitate liberală ce poate fi exercitată de alte profesii, ca avocaţii, notarii, psihologii, etc.

În condiţiile în care Consiliul de mediere se implică prea puţin în reglementarea, dezvoltarea şi apărarea profesiei de mediator, am insistat ca la prima modificare a Legii 192/2006 privind medierea şi exercitatea profesiei de mediator, să se schimbe conţinutul art. 75, care după modificarea adusă prin Legea nr. 370/2009 are un conţinut ambiguu, care ar permite notarilor, avocaţilor şi consilierilor juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor acestei legi să poată desfăşura “activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde îşi exercită activitatea.”

După pasul făcut prin introducerea acestei posibilităţi în legea medierii, s-a dorit consacrarea acesteia în legea avocaţilor, pe fondul unei puternici susţineri în comisiile juridice ale celor două camere parlamentare, unde majoritatea membrilor sunt avocaţi.

NOI SOLICITĂM ELIMINAREA SINTAGMEI SUBLINIATE MAI SUS, “în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor ” , prin aceasta avocaţii fiind obligaţi să se autorizeze de către Consiliul de mediere, după un curs de formare iniţială absolut necesar şi să practice activitatea de mediere într-una din formele de exercitare a profesiei de mediator, fiind suficientă concesia ca acest lucru să fie posibil la acelaşi sediu cu cel de avocat, notar au consilier, fireşte cu altă firmă, altă evidenţă, arhivă, ştampilă, facturi şi chitanţe, etc.

Şi aşa o mare parte din mediatori provin din rândul avocaţilor, din care 400 au făcut curs de 40 de ore gratuit, prin Centrul pilot de mediere Craiova, aşa că nu îngrădea nimeni accesul avocaţilor la desfăşurarea de activităţi de mediere, însă în condiţiile Legii nr. 192/2006. Deci se pot exercita ambele profesii, dar separat, iar în acelaşi dosar, aceeaşi persoană nu poate avea şi calitatea de avocat şi cea de mediator.

Nu uităm nici de vehementa reacţie a avocaţilor gălăţeni, nejustificată, de acum vreo 2 luni, prin care au somat judecătoria Galaţi să nu mai înscrie pe citaţii că persoanele aflate în litigiu pot soluţiona conflictul dintre ele şi pe calea medierii, înştiinţarea fiind de fapt o aplicare practică a prevederilor art. 6 din legea medierii care obligă organele judiciare şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale să informeze părţile despre mediere şi avantajele acesteia şi să îndrume părţile la mediator. Fireşte că ameninţarea cu sesizarea CSM a Baroului Galaţi a rămas fără urmări, neexistând nici un fel de discriminare a avocaţilor sau de favorizare a mediatorilor, prin aplicarea în acest mod a art. 6.