Noutati

feb 18, 2019
Decizia nr. 32/2015 pronunțată de Curtea de Apel CONSTANŢA la data de 08-04-2015 în dosarul nr. 6656/118/2014 Dosar nr._ ROMÂNIA CURTEA DE APEL C. SECȚIA I CIVILĂ DECIZIE ... [Mai mult]
ian 31, 2017
Dacă succesiunea nu este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. Cum se procedează, practic? Se poate ... [Mai mult]
 
dec 5, 2012
Tribunalul IAŞI, Decizia Nr. 566 din 24 noiembrie 2010 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 15195/16.07.2007 reclamanţii-pârâţi P. S. V. şi P. I., au solicitat, în contradictoriu ... [Mai mult]
aug 22, 2012
1°. Când se abordează problema efectelor partajului, fie el voluntar ori judiciar, soluţiile consacrate sunt două: partajul are fie caracter constitutiv, fie caracter declarativ de drepturi, urmând ca efectele împărţelii să se ... [Mai mult]
 
aug 22, 2012
CAPITOLUL I Transmisiunea moştenirii   SECŢIUNEA a 4-a Sezina   Art. 1127 Dobândirea sezinei de către moştenitorii legali nesezinari   (1) Moştenitorii legali nesezinari dobândesc sezina numai prin eliberarea ... [Mai mult]
aug 3, 2012
In noul cod se prevede la art. 1132, în Titlul IV, Cap. I privind Transmiterea moştenirii , că Certificatul de moştenitor se eliberează de către notarul public şi cuprinde constatări referitoare la patrimoniul succesoral, numărul ... [Mai mult]
 
apr 4, 2012
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIA COMERCIALĂ     Decizia nr. 169/2011 Dosar nr. 4197/114/2008     Şedinţa publică de la 18 ianuarie 2011     Asupra ... [Mai mult]
ian 10, 2012
Poate fi un cabinet de mediator locul in care un partaj in urma divortului sa fie mai avantajos fostilor soti decat instanta de judecata? As incepe discutia despre partaj cu avantajul real oferit de restituirea taxei ... [Mai mult]
 
nov 29, 2011
Imobilele ridicate până în 2001 pentru care proprietarii nu au avut autorizaţie de construire vor putea fi intabulate. Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii ... [Mai mult]
nov 8, 2011
Daca nu exista mostenitori legali si nu exista testament, bunurile unei persoane care a decedat trec in proprietatea statului. Regulile cu privire la mostenire sunt aceleasi in noul Cod Civil , in cazul mostenirii vacante, ... [Mai mult]
 
nov 6, 2011
În Monitorul Oficial al României Partea I nr. 451 din 2.07.2010 s-a publicat Ordonanța de Urgență nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Prin ... [Mai mult]
nov 6, 2011
1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie - in original; ... [Mai mult]