Taxele de timbru in procesele de partaj.

Text extras din: Lege nr. 146/1997 - privind taxele judiciare de timbru
Art. 3. - Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel:
a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept nepatrimonial 19 lei;
a1) cereri în anularea sau declararea nulitatii unui act juridic nepatrimonial 12 lei;
Daca prin cerere se solicita si repararea pagubelor suferite, aceasta se taxeaza conform art. 2 alin. (1). b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor încaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil în bani 10 lei

c) cereri pentru:

- stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;

- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;

- cereri de reductiune a liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reîntregita prin reductiunea liberalitatilor;

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.

Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de împartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata în conditiile art. 2 alin. (1);

d) cereri de recuzare în materie civila 4 lei
e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice, precum si cereri în legatura cu masurile asiguratorii 10 lei
f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare 10 leiN
g) contestatii în anulare 10 lei
h) cereri de revizuire 10 lei