Taxa judiciara de timbru pentru partaj.

Partajul judiciar al bunurilor  se poate realiza prin invoiala sau prin hotarare judecatoreasca.

In conformitate cu legislatia in vigoare, cererile de partaj se taxeaza (taxa judiciara de timbru) cu o suma corespunzatoare unui procent de 3% din valoarea masei partajabile.

De asemenea, cel care contesta cota celeilalte parti, va plati o taxa judiciara de timbru calculata la valoarea contestata.

Determinarea taxei judiciare de timbru se face de catre Instanta de judecata.

Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare la aceeasi instanta, in termen de 3 zile.

In anumite conditii, persoanele care solicita partajul bunurilor, pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari ale platei taxei judiciare de timbru.

Este important de retinut faptul ca taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, in functie de valoarea estimata de catre partea care introduce cererea de partaj.

Daca valoarea estimata a masei partajabile este contestata de partea adversa sau daca instanta o considera ca fiind derizorie, masa partajabila urmeaza sa fie evaluata, iar cel care a introdus actiunea (precum si cel care contesta cota celuilalt, daca este cazul) urmeaza sa completeze taxa de timbru judiciar cu sumele corespunzatoare.

Sumele platite cu titlul de taxe judiciare de timbru pot fi restituite integral sau in parte, in anumite conditii.

Toate cererile insuficient timbrate pana la termenul impus de instanta, vor fi respinse.( Legea nr.146/1997 )