Efectele adoptiei.

Text extras din: Lege nr. 273/2004(r1) - privind regimul juridic al adoptiei

CAPITOLUL V

Efectele adoptiei Art. 56. -

(1) Adoptia produce efecte numai de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti prin care a fost încuviintata.

(2) Prin adoptie se stabilesc filiatia între adoptat si cel care adopta, precum si legaturi de rudenie între adoptat si rudele adoptatorului.

(3) În momentul stabilirii filiatiei prin adoptie, rudenia fireasca dintre adoptat si descendentii sai, pe de o parte, si parintii sai firesti si rudele acestora, pe de alta parte, înceteaza, cu exceptia adoptiei prevazute la art. 20 lit. b), caz în care încetarea raporturilor de rudenie se aplica numai în raport cu parintele firesc si rudele parintelui firesc care nu este casatorit cu adoptatorul.

(4) Impedimentul la casatorie izvorât din rudenie exista, potrivit legii, atât între adoptat si descendentii acestuia, pe de o parte, si rudele sale firesti, pe de alta parte, cât si între adoptat si descendentii acestuia, pe de o parte, si persoanele cu care a devenit ruda prin efectul adoptiei, pe de alta parte.

(5) Efectele adoptiei internationale, precum si efectele în cazul anularii adoptiei internationale asupra cetateniei adoptatului sunt cele prevazute de Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 20. - Obtinerea atestatului nu este necesara în urmatoarele cazuri: a) pentru adoptia prevazuta la art. 5 alin. (3); b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.