Decesul recurentului.

Survenienta decesului partii recurente dupa exercitarea recursului.

Anularea cererii de recurs pentru lipsa capacitatii procesuale a recurentului.

În cursul solutionarii cauzei în recurs a survenit decesul partii recurente, iar mostenitorii acestuia nu si-au exprimat pozitia în sensul continuarii procesului început de autorul lor.

Data fiind lipsa capacitatii de folosinta si urmarea fireasca a acesteia, respectiv lipsa capacitatii de exercitiu, devin aplicabile prevederile art. 43 alin. 2 din Codul de procedura civila, actele de procedura îndeplinite de cel care nu are exercitiul drepturilor procedurale fiind anulat.