Compunerea Pasivului

Pasivul succesiuni cuprinde datoriile defunctului (obligatiile sale cu caracter patrimonial) ce decurg din contracte, delicte, cvasi-contracte, cvasidelicte si sarcinile succesiunii (obligatiile ce iau nastere ulterior mortii lui de cujus, cum sunt cheltuielile de inmormantare, cheltuielile de administrare, conservare si lichidare a mostenirii). 

 Pasivul succesoral se suporta de mostenitorii universali ai defunctului, precum si de cei cu titlu universal. Mostenitorii si legatarii (universali sau cu titlu universal) nu pot sa accepte numai drepturile succesiunii (deci sa refuze plata datoriilor pe care de cujus le-a facut in timpul vietii).

Mostenitorii au obligatia de a raporta datoriile pe care le au catre defunct potrivit art.738 C. civil;

Cheltuieleile efectuate de un succesor cu intretinerea lui de cujus, pe timpul vietii acestuia, fara participarea celorlalti, nu vor fi incluse in pasivul succesoral; - pe cale succesorala se transmit toate obligatiile existente la data deschiderii mostenirii, in afara exceptiilor prevazute de lege (de exemplu, obligatiile intuitu personae deoarece inceteaza la data mortii celui care lasa mostenirea);

In pasivul mostenirii intra sarcinile mostenirii si anume :

~ cheltuielile de inmormantare propriu-zise cat si slujbele religioase de pomenire ulterioare acesteia;

~ cheltuieleile de sigilare, de inventariere, de lichidare si de partaj ale mostenirii;

~ taxele succesorale.

In pasivul succesoral lasat de defunct vor intra obligatiile patrimoniale ale acestuia, aceste obligatii pot avea izvor diferit:

~ obligatii nascute ca urmare a savarsirii de catre defunct a unor fapte ilicite cauzatoare de prejudicii unei terte persoane;

 ~ obligatii asumate prin contracte (ce nu au caracter intuitu personae, cum sunt, de exemplu, vanzarea, imprumutul, schimbul si altele).