Bunuri care desi au existat in patrimoniul succesoral la data succesiunii nu fac parte din masa succesorala

- bunurile individual determinate sau creantele ce fac obiectul unor legate cu titlu particular, deoarece ele nu fac obiectul indiviziunii devenind de la data deschiderii succesiunii proprietatea legatarilor;

- bunurile care prin natura sau destinatia lor nu sunt susceptibile de a fi impartite, cum sunt diplome, portrete, decoratii, fotografii, etc. dar si curtile, locurile de trecere, casa scarilor, acoperisurile, precum si servitutile;

- dreptul real de folosinta asupra locurilor de veci, acesta urmand a fi exercitat in indiviziune;

- adaugirile si imbunatatirile aduse unui bun succesoral;

- drepturile viagere, care inceteaza odata cu deschiderea mostenirii si nu se transmit, deci, catre succesori;

- mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice, atunci cand ele se cuvin in exclusivitate sotului supravietuitor;