Neconstitutionalitatea art.33 alin.6 din legea nr.7/1996.

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicata de Gheorghe Cimpeanu si Jenica Cimpeanu in Dosarul nr. 18.538/325/2008 al Tribunalului Timis —Sectia civila.

Curtea a concluzionat, in cuprinsul Deciziei nr. 723/2010, ca textul de lege criticat prevede ca procedura de rectificare sa fie stabilita printr-o norma cu o putere juridica inferioara legii organice, respectiv prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Prin urmare ne aflam in prezenta unei incalcari a dispozitiilor constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. m), care prevad obligativitatea reglementarii prin lege organica a regimului juridic general al proprietatii, precum si ale art. 1 alin. (4) privind separarea puterilor in stat.