Dezmembrarea (Legea nr.7/1996)

La impartirea unei parcele intre coproprietari se procedeaza la dezlipirea (dezmembrarea) din corpul de carte funciara si transcrierea subparcelelor noi in alte carti funciare pe numele succesorilor care devin proprietari exclusivi.

Dezlipirea unei parcele sau unei parti dintr-o parcela se face impreuna cu sarcinile care o grevaza, iar parcela care este grevata cu sarcini nu poate fi alipita la un alt corp de carte funciara, ci va forma un imobil care se va inmatricula ca un corp separat, de sine statator.

In orice operatiune de dezmembrare este necesar avizul dat de Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

In caz de dezlipire, daca se micsoreaza intinderea unei parcele, parcela dezlipita primeste numar cadastral nou care este fractionat si alcatuit la numarator din numarul cadastral nou care s-a desprins si la numitor din numarul rezultat din impartire: Numarul 1, prima parcela; Numarul 2, a doua parcela, etc. (de exemplu: 100/1; 100/2; 100/3).

Parcela dezlipita din cartea funciara se inscrie in aceeasi carte funciara sau, dupa caz, in cartea funciara in care se transfera fie ca regim de corp distinct, fie ca alipita la alt corp de carte funciara, existenta in aceacarte funciara.

Dezmembrarea imobilului, dupa intabularea ipotecii, in doua loturi distincte, si omisiunea inscrierii ipotecii asupra tuturor parcelelor rezultate din dezmembrare, fara acordul creditorului, nu poate aduce atingere dreptului de ipoteca care este indivizibila si subzista in intregimea ei asupra tuturor imobilelor afectate, precum si asupra fiecarei portiuni din acele imobile (art.1746 alin.2 cod civil).

In consecinta, creditorul ipotecar este indreptatit s ceara rectificarea noii carti funciare in sensul intabularii dreptului de ipoteca si asupra parcelei dezmembrate din imobilul grevat anterior.