Cadrul legal in care isi desfasoara activitatea un expert .

In cadrul oricarui proces de partaj un element important il constituie necesitatea numirii unui expert care sa efectueze o expertiza evaluatorie a bunului supus partajului. Aceasta expertiza va trebui sa stabileasca valoarea de circulatie a bunului supus partajarii, iar daca bunul este imobil, expertul va trebui sa stabileasca daca poate fi comod partajabil si evantualele modalitati de atribuire ( art.673 indice 6 c.proc.civ.).

Expertul care este chemat sa realizeze expertiza este un expert tehnic judiciar care figureaza in tabelul nominal al expertilor tehnici judiciari si care indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta nr.2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara.

De asemenea, expertul desemnat va trebui sa aiba in vedere si dispozitiile prevazute in codul de procedura la art.201-214, dispozitii care in caz de nerespectare pot conduce la anularea raportului de expertiza.