Coproprietate

oct 16, 2016
  Pentru a tranșa subiectul partajului în relația de concubinaj, o să apelăm, din rațiuni de ușoară asemănare, tot la comparația cu căsătoria. În cazul soților – ca regulă generală, întrucât majoritatea se află sub ... [Mai mult]
feb 1, 2016
Prezentul articol isi propune o analiza asupra situatiilor in care ipoteca poate supravietui unui caz de desfiintare a titlului de proprietate al constituitorului , precum si asupra optiunilor pe care creditorul, un tert fata de raportul ... [Mai mult]
 
feb 27, 2012
Regula unanimităţii în materia acţiunii în revendicare a unui bun aflat în coproprietate nu încalcă art. 6 alin. 1 din Convenţie decât în măsura în care se dovedește a fi aplicată automat, strict și fără o analiză a ... [Mai mult]
sep 29, 2010
Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, daca este cazul. Continutul documentatiilor necesare inscrierii dezlipirii unui imobil ... [Mai mult]
 
sep 29, 2010
Definitie Ipoteca este o garantie reala, servind la garantarea obligatiilor unui debitor fata de creditorul sau, printr-un bun imobil din propriul sau patrimoniu, anume desemnat pe cale legala in acest scop (ipoteca nu presupune ... [Mai mult]
sep 7, 2010
Acesta este un fapt juridic licit prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic. Un exemplu clasic de imbogatire fara just temei gasim in ... [Mai mult]
 
aug 24, 2010
In cadrul oricarui proces de partaj un element important il constituie necesitatea numirii unui expert care sa efectueze o expertiza evaluatorie a bunului supus partajului. Aceasta expertiza va trebui sa stabileasca valoarea de circulatie ... [Mai mult]
aug 24, 2010
Bunurile dobandite de concubini sunt in afara regimului comunitatii de bunuri aplicabil sotilor. In raporturile patrimoniale dintre concubini sunt aplicabile dispozitiile din dreptul comun care reglementeaza proprietatea pe cote parti.   In ... [Mai mult]
 
aug 24, 2010
Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicata de Gheorghe Cimpeanu si Jenica Cimpeanu in Dosarul nr. ... [Mai mult]
aug 24, 2010
Text extras din: Regulament 2006 - de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara 3.6. ÎNSCRIEREA MODIFICARILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII/DEZLIPIRII IMOBILELOR Art. 83. - (1) Alipirea imobilelor ... [Mai mult]
 
aug 22, 2010
Venitul net obţinut din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală deţinute în comun se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care titularii acestora le deţin în acea proprietate , determinate conform regulilor în vigoare ... [Mai mult]
aug 13, 2010
La impartirea unei parcele intre coproprietari se procedeaza la dezlipirea (dezmembrarea) din corpul de carte funciara si transcrierea subparcelelor noi in alte carti funciare pe numele succesorilor care devin proprietari exclusivi. ... [Mai mult]