Patrimoniu de afectatiune in lumina O.U.G NR.44/2008.

1. Persoana fizica autorizata (PFA):

– nu poate fi titularul unei intreprinderi individuale;

– nu poate angaja terte persoane, cu exceptia personalului auxiliar.

2. Intreprinderea individuala:

– nu are personalitate juridica;

– poate angaja cu contract de munca terte persoane;

– daca titularul intreprinderii individuale decedeaza, mostenitorii sai pot continua activitatea acesteia prin numirea unui reprezentant.

3. Intreprinderea familiala:

– nu are personalitate juridica;

– nu poate angaja terte persoane, cu exceptia personalului auxiliar;

– este formata din cel putin doi membri ai familiei;

– membrii unei intreprinderi familiale autorizate pot actiona simultan ca PFA sau ca titulari al unei intreprinderi individuale.

In cazul dizolvarii, PFA, titularii intreprinderii individuale si membrii intreprinderii familiale raspund in limita patrimoniului de afectatiune (daca acesta a fost creat) si, in completare, cu patrimoniul personal, in masura in care patrimoniul de afectatiune nu este suficient pentru acoperirea tuturor obligatiilor.

Patrimoniul de afectatiune reprezinta „totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora“ – art. 2, lit. j).

Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres. Astfel, prin activitate economica legiuitorul intelege „activitatea agricola, industriala, comerciala, desfasurata pentru obtinerea unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, in scopul obtinerii unui profit“ – art. 2 lit. a).

Persoanele care solicita autorizarea sub una dintre cele trei forme depun documentele necesare la Registrul Comertului care va emite certificatul de inregistrare si, dupa caz, certificatul de inscriere de mentiuni in 3, respectiv 5 zile lucratoare, calculate de la momentul depunerii acestor documente – art. 13 alin. (2).

De asemenea, ordonanta prevede documentele ce trebuie depuse la Registrul Comertului de catre persoanele, cetateni romani, cetateni ai Uniunii Europene sau ai Spatiului Economic European care vor sa desfasoare activitati economice in Romania sub cele trei forme mentionate (aceste documente sunt prevazute in anexa la O. U. G. nr. 44/2008).

In final, merita subliniat faptul ca Legea nr. 300/2004 prevedea obligativitatea parcurgerii unei proceduri de inregistrare in Registrul Comertului, anterior emiterii autorizatiei de catre autoritatile publice locale, sens in care actualul act normativ diminueaza in mod semnificativ barierele administrative care generau grave disfunctionalitati in desfasurarea normala a respectivelor activitati. Cu toate ca vechiul cadru legal continea reglementari unitare privind autorizarea, acestea erau interpretate in mod diferit de autoritatile locale desemnate cu aplicarea lor, pasii care trebuiau parcursi de catre solicitanti diferind de la o primarie la alta.