Dovada ca un bun este propriu.

Text extras din: Decret nr. 32/1954 - pentru punerea in aplicare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice
ARTICOLUL 4
Sotii vor fi supusi, de la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, dispozitiunilor acestui Cod in privinta relatiilor lor patrimoniale, indiferent de data casatoriei si oricare ar fi fost regimul lor matrimonial legal sau conventional, de mai inainte.
Bunurile ce sotii au la data intrarii in vigoare a Codului Familiei devin comune sau proprii, potrivit dispozitiunilor acestui Cod. Calitatea de bun comun, dobindita in temeiul dispozitiunilor de mai sus, nu poate fi opusa celor de al treilea care, la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, sint titulari ai vreunui drept real asupra acelui bun.
ARTICOLUL 5

Dovada ca un bun este propriu se va putea face, intre soti, prin orice mijloc de proba. In cazul casatoriilor incheiate inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei, dovada ca un bun este propriu se va putea face, de toti cei interesati, prin orice mijloc de proba, chiar fata de cei de al treilea.