Bunuri Comune

ian 15, 2017
Darul manua l este o formă specială de donaţie care are ca obiect bunuri mobile corporale penru formarea şi validitatea căreia, pe lângă acordul de voinţă al părţilor în scopul transferării şi respectiv al dobândirii unui ... [Mai mult]
mai 13, 2016
Regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soţi. Actul de lichidare se incheie, dupa caz: între foşti soţi (după ... [Mai mult]
 
feb 7, 2013
Regimul matrimonial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile dintre soţi şi cele dintre soţi şi terţi cu privire la bunurile şi datoriile soţilor. Codul civil reglementează trei ... [Mai mult]
ian 17, 2011
Bunurile dobândite în timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, sunt bunuri proprii, afara de cazul în care dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune. Bunurile dobândite prin mostenire, legat sau donatie în timpul ... [Mai mult]
 
oct 13, 2010
Exista in viata de zi cu zi acte de vointa simple, care datorita integrarii lor in rutina, nu mai par a avea valoare juridica pentru cei care le fac. Spre exemplu, daca ati intreba un specialist in drept ce reprezinta cumpararea unui bilet RATB ... [Mai mult]
sep 16, 2010
1. Persoana fizica autorizata (PFA ): – nu poate fi titularul unei intreprinderi individuale; – nu poate angaja terte persoane, cu exceptia personalului auxiliar. 2. Intreprinderea individuala : – nu are ... [Mai mult]
 
iun 11, 2010
Problema se ridica numai in cazul societatilor de persoane, pentru ca in societatile de capitaluri, raspunderea este limitata la aportul asociatilor. Daca ambii soti au calitatea de asociati intr-o societate in nume colectiv sau de ... [Mai mult]
apr 29, 2010
Text extras din: Decret nr. 32/1954 - pentru punerea in aplicare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice ARTICOLUL 4 Sotii vor fi supusi, de la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, ... [Mai mult]
 
apr 22, 2010
- orice fel de datorie contractata in prezenta consimtamantului expres al fiecaruia dintre soti va fi comuna, chiar daca acea datorie nu are nici o legatura cu interesul comunitatii; - contractul de ipoteca, pentru imobilul bun comun, semnat ... [Mai mult]
apr 22, 2010
Sotii raspund, potrivit art.32 C. familiei impreuna pentru datoriile lor comune. Salariul poate fi urmarit pentru datoriile personale ale sotului angajat, ceea ce inseamna ca nu constituie bun comun, de vreme ce, bunurile comune nu pot ... [Mai mult]
 
apr 14, 2010
  Legislatia familiei nu stabileste criteriile in functie de care se apreciaza contributia sotilor la dobandirea bunurilor comune, motiv pentru care indicam in cele ce urmeaza idei legate de modul in care practica judiciara si literatura de ... [Mai mult]
apr 1, 2010
In conformitate cu C. fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti, sunt, la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile, fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale ... [Mai mult]