Noul Cod Civil: Partajul (Art. 669-686)

Sub aspectul etapelor si modalitatii concrete de realizare, partajul este reglementat in Codul de procedura civila. Regulile esentiale se regasesc in dreptul material - Codul civil.

Este operatiune juridica prin care se pune capat proprietatii comune. Proprietatea comuna presupune ca dreptul de proprietate privata are doi sau mai multi titulari.

Proprietatea comuna are urmatoarele forme:

- proprietatea pe cote-parti (coproprietatea), care poate fi:

a) obisnuita

b) fortata;

- proprietatea in devalmasie (devalmasia).

- In cazul coproprietatii, prin partaj, bunul sau bunurile stapanite in comun pe cote-parti sunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare dintre acestia devenind proprietarul exclusiv aspra unui anume bun sau parti materiale din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii;

- in cazul incetarii devalmasiei (bunul sau bunurile stapanite in comun de mai multe persoane fara ca vreuna dintre acestea sa fie titularul unei cote-parti determinate din dreptul de proprietate) se poate realiza partajul astfel incat asupra bunului sau bunurilor va exista un drept de proprietate exclusiv;

- in cazul partajului de bunuri comune ale sotilor se aplica regulile speciale referitoare la efectele regimurilor matrimoniale, ale conventiilor matrimoniale si la efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti.

Cand poate fi cerit partajul?

- de regula partajul poate fi cerut oricand, cu exceptia situatiei in care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotarare judecatoreasca;

- partajul poate fi suspendat prin conventie incheiata in forma autentica si supusa formalitatilor de publicitate prevazute de lege, pentru o perioada de maxim 5 ani;

- partajul poate fi suspendat si prin hotarare judecatoreasca pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave celorlalti coproprietari;

Felurile partajului

- partajul poate fi conventional (prin buna invoiala) sau judiciar (prin hotarare judecatoreasca);

- daca un coproprietar este lipsit de capacitate de exercitiu ori are capacitate de exercitiu restransa, partajul va putea fi facut prin buna invoiala numai cu autorizarea instantei de tutela, precum si, daca este cazul, a ocrotitorului legal;

- in cazul proprietatii periodice si in celelalte cazuri de coproprietate fortata, partajul este posibil numai prin buna invoiala;

- partajul prin buna invoiala poate fi desfiintat pentru aceleasi cauze ca si contractele;

- partajul facut fara participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate absoluta;

Situatii in care partajul este inadmisibil

- partajul este inadmisibil in cazul coproprietatii fortate; cu toate acestea, partajul poate fi cerut in cazul partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci cand aceste parti inceteaza de a mai fi destinate folosintei comune;

- partajul este inadmisibil in situatia uzucaparii bunului de catre unul dintre coproprietari;

Modalitatile de partaj sunt urmatoarele:

- in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar;

- atribuirea intregului bun, in schimbul unei sulte, in favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora;

- vanzarea bunului si distribuirea pretului: vanzarea bunului se face in modul stabilit de coproprietari ori, in caz de neintelegere, la licitatie publica, in conditiile legii, iar distribuirea pretului catre coproprietari se va realiza proportional cu cota-parte a fiecaruia dintre ei;

Drepturile creditorilor

- creditorii unui coproprietar pot urmari silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instantei imparteala bunului, caz in care urmarirea se va face asupra partii de bun sau, dupa caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului;

- creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, sa intervina, pe cheltuiala lor, in partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor.

- creditorii nu pot, insa, sa atace un partaj efectuat, afara numai daca acesta s-a facut in lipsa lor si fara sa se tina seama de opozitia pe care au facut-o, precum si in cazurile cand partajul a fost simulat ori s-a facut astfel incat creditorii nu au putut sa intervina in proces;

Efectele partajului

- dreptul de proprietate asupra bunurilor partajate se naste de la data stabilita prin actul de partaj, dar nu mai devreme de data incheierii actului, in cazul impartelii voluntare, sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

- in cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai daca actul de partaj incheiat in forma autentica sau hotararea judecatoreasca ramasa definitiva, dupa caz, au fost inscrise in cartea funciara; - actele incheiate, in conditiile legii, de un coproprietar cu privire la bunul comun raman valabile si sunt opozabile celui caruia i-a fost atribuit bunul in urma partajului;

- de regula, intre coproprietari exista obligatia de garantie pentru evictiune si vicii ascunse, in limita cotelor-parti; coproprietarii nu datoreaza garantie daca prejudiciul este urmarea faptei savarsite de un alt coproprietar sau daca au fost scutiti prin actul de partaj;