Lege nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:

- Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - Veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune apartin asociatiei de proprietari. Aceste venituri alimenteaza fondurile speciale ale asociatiei de proprietari pentru reparatii si investitii cu privire la proprietatea comuna si nu se platesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum si cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial într-un raport afisat la avizierul asociatiei de proprietari."

Art. II. - (1) Proprietarii care îsi achita integral cotele de contributie la cheltuielile asociatiilor de proprietari în termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi scutiti de la plata penalitatilor generate de suma restanta cu titlu de baza. Prin cotele de contributie la cheltuielile asociatiilor de proprietari se întelege datoria cu titlu de baza fara suma rezultata din penalitati.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si chiriasilor care detin spatiu locativ în baza unui contract de închiriere cu autoritatile administratiei publice locale, centrale sau cu orice institutie a statului.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica familiilor al caror venit net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, nu depaseste suma de 1.000 lei.

(4) Sumele cu titlu de penalitati datorate catre asociatiile de proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate si din obligatiile contractuale existente între asociatiile de proprietari si societatea furnizoare de servicii.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 175.