Acte Normative

Parlamentul României adopta prezenta lege. Art. I. - Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, se ... [Mai mult]
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 19 iulie 2010 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Articol unic Articolul 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 ... [Mai mult]
 
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009 şi prin OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Medierea ... [Mai mult]
 
Publicat in MOF nr. 1008 - 14/11/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 14/11/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2007 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAPITOLUL I ... [Mai mult]
 
 Parlamentul Romaniei     Lege nr. 114/1996   din 11/10/1996 Versiune actualizata la data de 11/12/2008   Legea locuintei               Text legii a ... [Mai mult]
 
Versiune actualizata la data de 17.07.2009 Art. 1. - Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie sunt supuse taxelor ... [Mai mult]
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I La articolul 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si ... [Mai mult]
 
CAPITOLUL I Dispozitii generale, definitii Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare ... [Mai mult]
 
ART. 1 Sotul supravietuitor mosteneste din averea celuilalt sot dupa cum urmeaza: a) cand vine la sccesiune cu copiii legitimi si recunoscuti sau numai cu unii din ei, ori cu descendentii lor, mosteneste o patrime; b) cand vine ... [Mai mult]
 
Sub aspectul etapelor si modalitatii concrete de realizare, partajul este reglementat in Codul de procedura civila. Regulile esentiale se regasesc in dreptul material - Codul civil. Este operatiune juridica prin care se pune capat ... [Mai mult]
 
OUG nr. 210/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 11/12/2008 Situatia extraordinara, prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia ... [Mai mult]
 
CAPITOLUL I Dispozitii generale  Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al ... [Mai mult]