Legislatie

Bunuri Comune

Definitie: Bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Orice conventie contrara este nula. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita. In cazul procesului de ... [Mai mult]
 
In conformitate cu C. fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti, sunt, la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile, fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale ... [Mai mult]
 
Art.36 din Codul familiei prevede ca impartirea bunurilor comune se poate face fie prin invoiala partilor, fie, in caz contrar, prin hotarare judecatoreasca. Impartirea bunurilor comune se face, de regula, dupa desfacerea casatoriei. In timpul ... [Mai mult]
 
  Legislatia familiei nu stabileste criteriile in functie de care se apreciaza contributia sotilor la dobandirea bunurilor comune, motiv pentru care indicam in cele ce urmeaza idei legate de modul in care practica judiciara si literatura de ... [Mai mult]
 
Sotii raspund, potrivit art.32 C. familiei impreuna pentru datoriile lor comune. Salariul poate fi urmarit pentru datoriile personale ale sotului angajat, ceea ce inseamna ca nu constituie bun comun, de vreme ce, bunurile comune nu pot ... [Mai mult]
 
Problema se ridica numai in cazul societatilor de persoane, pentru ca in societatile de capitaluri, raspunderea este limitata la aportul asociatilor. Daca ambii soti au calitatea de asociati intr-o societate in nume colectiv sau de ... [Mai mult]
 
- orice fel de datorie contractata in prezenta consimtamantului expres al fiecaruia dintre soti va fi comuna, chiar daca acea datorie nu are nici o legatura cu interesul comunitatii; - contractul de ipoteca, pentru imobilul bun comun, semnat ... [Mai mult]
 
Text extras din: Decret nr. 32/1954 - pentru punerea in aplicare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice ARTICOLUL 4 Sotii vor fi supusi, de la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, ... [Mai mult]
 
1. Persoana fizica autorizata (PFA ): – nu poate fi titularul unei intreprinderi individuale; – nu poate angaja terte persoane, cu exceptia personalului auxiliar. 2. Intreprinderea individuala : – nu are ... [Mai mult]
 
Exista in viata de zi cu zi acte de vointa simple, care datorita integrarii lor in rutina, nu mai par a avea valoare juridica pentru cei care le fac. Spre exemplu, daca ati intreba un specialist in drept ce reprezinta cumpararea unui bilet RATB ... [Mai mult]
 
Bunurile dobândite în timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, sunt bunuri proprii, afara de cazul în care dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune. Bunurile dobândite prin mostenire, legat sau donatie în timpul ... [Mai mult]
 
Regimul matrimonial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile dintre soţi şi cele dintre soţi şi terţi cu privire la bunurile şi datoriile soţilor. Codul civil reglementează trei ... [Mai mult]
 
Regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soţi. Actul de lichidare se incheie, dupa caz: între foşti soţi (după ... [Mai mult]
 
Darul manua l este o formă specială de donaţie care are ca obiect bunuri mobile corporale penru formarea şi validitatea căreia, pe lângă acordul de voinţă al părţilor în scopul transferării şi respectiv al dobândirii unui ... [Mai mult]
 

Coproprietate

Bunurile dobandite de concubini sunt in afara regimului comunitatii de bunuri aplicabil sotilor. In raporturile patrimoniale dintre concubini sunt aplicabile dispozitiile din dreptul comun care reglementeaza proprietatea pe cote parti.   In ... [Mai mult]
 
  Coproprietatea obisnuita si temporara inceteaza prin partaj. Aceasta institutie juridica nu este consacrata prin lege. Aplicatii ale coproprietatii se regasesc in Codul civil, in art. 728 si urmatoarele, care prevad regimul juridic al ... [Mai mult]
 
 Ceea ce este specific acestei forme a proprietăţii comune este faptul că acelaşi bun, nefracţionat în materialitatea sa, aparţine concomitent mai multor titulari, fiecare dintre aceştia având numai o cotă-parte ideală şi ... [Mai mult]
 
Coproprietatea fortata si perpetua are ca obiect un bun sau anumite bunuri care, prin natura lor, pot si sunt folosite in mod permanent de doi sau mai multi proprietari, neputand fi impartite. Daca sunt impartite, aceste bunuri, de regula, ... [Mai mult]
 
Text extras din: Regulament 2006 - de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara 3.6. ÎNSCRIEREA MODIFICARILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII/DEZLIPIRII IMOBILELOR Art. 83. - (1) Alipirea imobilelor ... [Mai mult]
 
Text extras din: Lege nr. 7/1996(r1) - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare. Organizarea activitatii de cadastru cu privire la expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru. ... [Mai mult]
 
In cadrul oricarui proces de partaj un element important il constituie necesitatea numirii unui expert care sa efectueze o expertiza evaluatorie a bunului supus partajului. Aceasta expertiza va trebui sa stabileasca valoarea de circulatie ... [Mai mult]
 
Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicata de Gheorghe Cimpeanu si Jenica Cimpeanu in Dosarul nr. ... [Mai mult]
 
Asa cum Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor il defineste, preluand definitia data prin Directiva nr. 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind performanța energetica a cladirilor , ... [Mai mult]
 
La impartirea unei parcele intre coproprietari se procedeaza la dezlipirea (dezmembrarea) din corpul de carte funciara si transcrierea subparcelelor noi in alte carti funciare pe numele succesorilor care devin proprietari exclusivi. ... [Mai mult]
 
Venitul net obţinut din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală deţinute în comun se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care titularii acestora le deţin în acea proprietate , determinate conform regulilor în vigoare ... [Mai mult]
 
Acesta este un fapt juridic licit prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic. Un exemplu clasic de imbogatire fara just temei gasim in ... [Mai mult]
 
Definitie Ipoteca este o garantie reala, servind la garantarea obligatiilor unui debitor fata de creditorul sau, printr-un bun imobil din propriul sau patrimoniu, anume desemnat pe cale legala in acest scop (ipoteca nu presupune ... [Mai mult]
 
Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, daca este cazul. Continutul documentatiilor necesare inscrierii dezlipirii unui imobil ... [Mai mult]
 
Regula unanimităţii în materia acţiunii în revendicare a unui bun aflat în coproprietate nu încalcă art. 6 alin. 1 din Convenţie decât în măsura în care se dovedește a fi aplicată automat, strict și fără o analiză a ... [Mai mult]
 
Prezentul articol isi propune o analiza asupra situatiilor in care ipoteca poate supravietui unui caz de desfiintare a titlului de proprietate al constituitorului , precum si asupra optiunilor pe care creditorul, un tert fata de raportul ... [Mai mult]
 
  Pentru a tranșa subiectul partajului în relația de concubinaj, o să apelăm, din rațiuni de ușoară asemănare, tot la comparația cu căsătoria. În cazul soților – ca regulă generală, întrucât majoritatea se află sub ... [Mai mult]
 

Partaj Succesoral

Prin mostenire se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta. Mostenirea este legala, atunci cand are loc in temeiul legii, in ordinea si cotele determinate de lege si ... [Mai mult]
 
În principiu, în alcatuirea patrimoniului succesoral intra drepturile cu continut patrimonial existente la data deschiderii succesiunii în patrimoniul lui de cujus. Drepturile personale nepatrimoniale nu se transmit prin mostenire decât ... [Mai mult]
 
Pasivul succesiuni cuprinde datoriile defunctului (obligatiile sale cu caracter patrimonial) ce decurg din contracte, delicte, cvasi-contracte, cvasidelicte si sarcinile succesiunii (obligatiile ce iau nastere ulterior mortii lui de cujus, cum ... [Mai mult]
 
In dreptul roman, conform art. 644, 696, 899 alin.1 din C.civ., transmiterea patrimoniului succesoral sau a bunurilor determinate din patrimoniu se realizeaza de drept din momentul deschiderii mostenirii.  In cazul in care succesibilul ... [Mai mult]
 
Text extras din: Codul Fiscal 2003 - Codul Fiscal al României  Art. 771. - (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor ... [Mai mult]
 
Partajul judiciar al bunurilor  se poate realiza prin invoiala sau prin hotarare judecatoreasca. In conformitate cu legislatia in vigoare, cererile de partaj se taxeaza (taxa judiciara de timbru) cu o suma corespunzatoare unui procent de ... [Mai mult]
 
Text extras din: Lege nr. 146/1997 - privind taxele judiciare de timbru Art. 3. - Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept nepatrimonial ... [Mai mult]
 
Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii în raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, daca în succesiune ... [Mai mult]
 
Survenienta decesului partii recurente dupa exercitarea recursului. Anularea cererii de recurs pentru lipsa capacitatii procesuale a recurentului. În cursul solutionarii cauzei în recurs a survenit decesul partii recurente, iar ... [Mai mult]
 
Text extras din: Lege nr. 36/1995 - notarilor publici si a activitatii notariale@ SECTIUNEA III Procedura succesorala Art. 68. - Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a ... [Mai mult]
 
Legea nr.319/1944 recunoaste sotului supravietuitor urmatoarele categorii de drepturi : a) un drept de mostenire in concurs cu oricare dintre clasaele de mostenitori legali sau in lipsa rudelor din cele patru clase (art.1a); b) un ... [Mai mult]
 
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila. Institutia reprezentarii are drept ... [Mai mult]
 
Rezerva succesorala este acea parte din mostenire care, in puterea legii, se cuvine anumitor mostenitori legali si de care cel ce lasa mostenirea nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit. Prin reglementarea rezervei, legiuitorul apara pe ... [Mai mult]
 
Potrivit legii, testamentul olograf" este valabil ca atare "când este scris în tot, datat şi semnat de mâna testatorului" (art.859 C.civ.). Cu toate că nu necesită îndeplinirea unor formalităţi speciale, fiind confecţionat ca ... [Mai mult]
 
Petitia de ereditate este o actiune reala, prin care o persoana (ce se pretinde chemata la mostenire) cere instantei de judecata recunoasterea titlului sau de mostenitor sau legatar si obligarea celui in posesia caruia se afla bunurile ... [Mai mult]
 
Notiune. Partajul de ascendent este actul prin care tatal sau mama ori alt ascendent face in avans, in timpul vietii, repartizarea bunurilor sale intre copiii sau descendentii lui (art. 794 C. civ.). Este un act a carui carcteristica ... [Mai mult]
 
. Notiune. Conform dispozitiilor art. 860 C. civ., testamentul autentic este acela care este adeverit de autoritatea anume investita in acest scop . Art. 861-863 C. civ. -; in prezent abrogate -; au conferit testamentului autentic un ... [Mai mult]
 
Contractul de donatie este contractul prin care o persoana, numita donator, transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donatar, care le accepta. Este un ... [Mai mult]
 
Separatia de patrimonii reprezinta un privilegiu conferit de lege, un beneficiu individual (beneficium separationis), prin care creditorii mostenirii si legatarii acesteia au dreptul sa fie platiti cu prioritate din valoarea bunurilor ... [Mai mult]
 
Exheredarea este acea dispozitie testamentara prin care testatorul inlatura de la mostenire unul sau mai multi mostenitori legali. Orice persoana are posibilitatea ca, prin derogare de la regulile devolutiunii legale a mostenirii, sa ... [Mai mult]
 
Text extras din: Lege nr. 273/2004(r1) - privind regimul juridic al adoptiei CAPITOLUL V Efectele adoptiei Art. 56. - (1) Adoptia produce efecte numai de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti prin care a fost ... [Mai mult]
 
Eliberarea certifcatului de mostenitor. Potrivit art. 83 din Legea nr. 36/1995, pe baza incheierii finale, in termen de 20 de zile de la data acesteia, se va elibera certificatul de mostenitor, care va cuprinde constatarile facute de notar ... [Mai mult]
 
Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale prin mentiunile cuprinse in certificatul de mostenitor poate cere anularea acestuia. Mostenitorul sau mostenitorii participanti la procedura succesorala notariala nu pot cere ... [Mai mult]
 
Elementul definitoriu -; conferirea vocatiei eventuale la intregul patrimoniu succesoral . Art. 888 C. civ. precizeaza ca „legatul universal este dispozitia prin care testatorul lasa dupa moarte-i, la una sau mai multe persoane, ... [Mai mult]
 
Codul civil prevede doua exceptii, cand de ineficacitatea legatelor profita alte persoane decat cele mentionate, si anume: - in cazul unei substitutii vulgare (art.804 C. civil), cand de legatul ineficace va profita persoana indicata ... [Mai mult]
 
Mostenitorii, inc caz de neintelegere, se pot adresa direct instantei de judecata, fara a fi necesara procedura prealabila notariala, care are caracter necontencios, neexistand niciun impediment ca unul dintre mostenitori sa ceara insasi ... [Mai mult]
 
Obiectul transmisiunii succesorale este constituit din patrimoniul succesoral adica din ansamblul drepturilor si obligatiilor, inclusiv bunurile si valorile la care se refera acestea, pe care le lasa o persoana fizica la incetarea sa din viata. ... [Mai mult]
 
Din prevederile art. 1399-1401 C. civ. rezulta fara urma de indoiala ca o succesiune in intregul ei (si cu atat mai mult o cota-parte din aceasta), adica un patrimoniu (sau o cota-parte din acesta), un ansamblu de drepturi si obligatii, al unei ... [Mai mult]
 
- bunurile individual determinate sau creantele ce fac obiectul unor legate cu titlu particular, deoarece ele nu fac obiectul indiviziunii devenind de la data deschiderii succesiunii proprietatea legatarilor; - bunurile care prin natura sau ... [Mai mult]
 
Notiune. Substitutia fideicomisara consta in „orice dispozitie prin care autorul unei liberalitati insarcineaza persoana gratificata de a conserva intreaga sa viata bunurile donate sau legate pentru a le transmite la moartea sa ... [Mai mult]
 
Prin reducţiune se înţelege acea sancţiune civilă, specifică dreptului succesoral care se aplică în cazul în care liberalităţile (donaţiile şi legatele) făcute de către de cujus aduc atingere drepturilor moştenitorilor ... [Mai mult]
 
Raportul donaţiilor constă în operaţiunea juridică de readucere la masa succesorală de către unii moştenitori legali (descendenţii şi soţul supravieţuitor), ce au acceptat succesiunea, a tuturor bunurilor primite de la defunct în ... [Mai mult]
 
Potrivit art.21 din Decretul nr.31/1954, "in cazul in care mai multe persoane au murit in aceeasi imprejurare, fara sa se poata stabili daca una a supravietuit alteia, ele sunt socotite ca u murit deodata". Astfel, comorientii trebuie ... [Mai mult]
 
Notiune. Cand mostenirea se defera la doi sau mai multi mostenitori cu vocatie la intreg sau la cote-parti din aceasta intre ei se naste starea de indiviziune . Ea se caracterizeaza prin faptul ca fiecare dintre mostenitori, conform ... [Mai mult]
 
Exista acte de cesiune a drepturilor succesorale incheiate intre coindivizari in scopul atribuirii individuale a bunurilor succesorale care desi prin natura lor sunt acte translative de proprietate, prin rezultatul lor economic sunt acte de ... [Mai mult]
 
    Prezentare generala Sectiunea I DEFINITIA TESTAMENTULUI Cunoscut din cele mai vechi timpuri , testamentul este definit de art. 802 C. civ . ca fiind „un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul ... [Mai mult]
 
Forma foarte putin folosita de testament, singurul avantaj fiind acela de a putea asigura secretul asupra dispozitiilor de ultima vointa. Fiind alcatuit in realitate din doua inscrisuri diferite, si puterea doveditoare a testamentului ... [Mai mult]
 
Pentru imprejurari exceptionale, cind nu exista posibilitatea de a recurge la autentificarea unui testament, Codul civil reglementeaza modul de autentificare in conditii simplificate sub forma testamentelor privilegiate. Cei aflati in ... [Mai mult]
 
  Procedura succesorala notariala este o procedura gratioasa, necontencioasa . Ea nu este obligatorie , dar parcurgerea acesteia este utila intrucat asigura succesorilor obtinerea certificatului de mostenitor, act care face dovada ... [Mai mult]
 
Executiunea testamentara este o dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane, conferindu-le imputernicirea necesara pentru a putea asigura executarea dispozitiilor testamentare. ... [Mai mult]
 
Introducere. Intre momentul deschiderii mostenirii si luarea deciziei de a accepta sau repudia succesiunea exista o situatie de juridica de incertitudine, cand nu se stie sigur care dintre succesibili doreste sa mosteneasca si care nu. ... [Mai mult]
 
Optiunea se caracterizeaza prin faptul ca este libera (§ 1), pura si simpla (§ 2), indivizibila (§ 3), irevocabila (§ 4) si retroactiva (§ 5) . § 1. Libertatea optiunii Principiu si exceptii. Fiecare succesibil este in drept ... [Mai mult]
 
Partajul de ascendent este actul prin care tatal sau mama ori alt ascendent face in avans, in timpul vietii , repartizarea bunurilor sale intre copiii sau descendentii lui (art. 794 C. civ.). Este un act a carui carcteristica principala este ... [Mai mult]
 
Certificatul de calitate de moştenitor este “reglementat” de Legea nr. 36/1995 într-o manieră lacunară şi atât de imprecisă, încât, în numeroase cazuri, din instrument pus la dispoziţia moştenitorilor în vederea îndeplinirii ... [Mai mult]
 
Acţiunea în anularea certificatului de moştenitor, varietate a acţiunii în nulitate prin care cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti ... [Mai mult]
 
A.Dreptul subiectiv de optiune succesorala In dreptul nostru mostenirea se transmite la mostenitori , in puterea legii sau a testamentului , chiar in clipa decesului celui care lasa mostenirea , nefiind nevoie , pentru ca ... [Mai mult]
 
  - reglementată în noul Codul Civil la articolele 958- 961, cu precizarea că în noua reglementare există multe elemente de noutate; - este o sancţiune civilă care constă în înlăturarea nedemnului atât de la ... [Mai mult]
 
Dosar nr. 32/2008 Sub presedintia domnului pr. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, in conformitate cu ... [Mai mult]
 

Acte Normative

CAPITOLUL I Dispozitii generale  Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al ... [Mai mult]
 
OUG nr. 210/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 11/12/2008 Situatia extraordinara, prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia ... [Mai mult]
 
 Parlamentul Romaniei     Lege nr. 114/1996   din 11/10/1996 Versiune actualizata la data de 11/12/2008   Legea locuintei               Text legii a ... [Mai mult]
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I La articolul 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si ... [Mai mult]
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 19 iulie 2010 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Articol unic Articolul 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 ... [Mai mult]
 
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009 şi prin OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Medierea ... [Mai mult]
 
ART. 1 Sotul supravietuitor mosteneste din averea celuilalt sot dupa cum urmeaza: a) cand vine la sccesiune cu copiii legitimi si recunoscuti sau numai cu unii din ei, ori cu descendentii lor, mosteneste o patrime; b) cand vine ... [Mai mult]
 
CAPITOLUL I Dispozitii generale, definitii Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare ... [Mai mult]
 
Publicat in MOF nr. 1008 - 14/11/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 14/11/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2007 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAPITOLUL I ... [Mai mult]
 
Versiune actualizata la data de 17.07.2009 Art. 1. - Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie sunt supuse taxelor ... [Mai mult]
 
Parlamentul României adopta prezenta lege. Art. I. - Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, se ... [Mai mult]
 
Sub aspectul etapelor si modalitatii concrete de realizare, partajul este reglementat in Codul de procedura civila. Regulile esentiale se regasesc in dreptul material - Codul civil. Este operatiune juridica prin care se pune capat ... [Mai mult]