Curtea Constitutionala - Decizii de admitere

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.II din Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 – Codul familiei, excepţie ridicată de Rodica Radu, Ana Scarlat, Zoe Maria ... [Mai mult]
 
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.7 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, aprobată cu modificări prin Legea ... [Mai mult]
 
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.1 alin.(2) şi art.5 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, excepţie ridicată de Victor Tatoiu, în calitate de reprezentant ... [Mai mult]
 
DECIZIA Nr.467 din 22 aprilie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.50 alin.(2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 Publicată în Monitorul Oficial ... [Mai mult]
 
DECIZIA Nr.830 din 8 iulie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.60 din titlul I al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri ... [Mai mult]
 
DECIZIA Nr.755 din 24 iunie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.II din Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei Publicată în Monitorul Oficial ... [Mai mult]
 
   DECIZIA Nr.1202 din 5 octombrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 lit.c) şi j), art.3 1 alin.(2) -(4) şi art.8 1 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru ... [Mai mult]