Conventii Matrimoniale

Apariţia contractelor prenupţiale În istoria dreptului românesc, timp de aproape un secol (1865 – 1954), contractul prenupţial adesea folosit, cu precădere de familiile de sânge albastru, era cunoscut, atât ... [Mai mult]
 
Convenţia matrimonială este pentru prima oară reglementată, sub această titulatură, în legislaţia civilă este un contract numit, cu titlu oneros, intuitu personae, cu executare imediată. Posibilitatea soţilor de a-şi ... [Mai mult]
 
Noul Cod civil care încorporează pe lângă dispoziţiile civile şi pe cele de dreptul familiei, pe cele comerciale, aplicând cu prioritate pacta sunt servanda creează pentru soţi posibilitatea încheierii unui contract, ... [Mai mult]
 
Dintre formele proprietăţii private, forma de coproprietate aplicată regimului matrimonial unic existent în legislaţia actuală, până la intrarea în vigoare a Noului Cod civil, proprietatea devălmaşă rămâne pe mai ... [Mai mult]
 
În cadrul acestui regim matrimonial fiecare dintre soţi este proprietarul exclusiv al bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi al bunurilor pe care le dobândeşte în nume propriu după ... [Mai mult]