raportul datoriilor

obligatia mostenitorilor de a raporta toate datoriile, sub sanactiunea aplicarii art.703 c.civ.