Acasa

mai 11, 2017
  JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU Dosar nr. 6766/270/2014 acţiune oblică Înreg. la 19.09.2014 partaj bunuri comune S E N T I N Ț A C I V I L Ă NR.589 Şedinţa publică ... [Mai mult]
mar 28, 2017
Devoluţiunea succesorală legală este doar o cale de transmitere a unor drepturi preexistente, din patrimoniul persoanei decedate, în cel al succesorilor cu vocaţie concretă; aceasta nu reprezintă un mod de naştere ab origine a ... [Mai mult]
 
mar 27, 2017
Prin Sentinta civila nr.5144 di data de 14.11.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantilor F. I.si F.M., admisa în parte actiunea civila formulata de reclamantii B.N. si ... [Mai mult]
mar 22, 2017
Ori de câte ori există o înţelegere, expresă sau tacită, între proprietarul terenului şi constructor, prin care acestuia din urmă i se îngăduie să efectueze orice lucrări de construcţii, sunt aplicabile regulile generale ... [Mai mult]
 
mar 22, 2017
Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă, care se aplică nu atât în considerarea persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât în considerarea patrimoniului său. Existenţa ... [Mai mult]
mar 14, 2017
Iniţial, părţile din prezentul dosar deţineau în indiviziune terenul aferent construcţiilor, teren ce avea acces la drumul public. În urma unui proces de partaj declanşat de reclamantă s-au creat două loturi ... [Mai mult]
 
mar 7, 2017
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 10.01.2013 sub nr. 1204/212/2013, reclamanții NG și NM au solicitat, în contradictoriu cu pârâții BI, AB și ID grănițuirea proprietăților învecinate și ... [Mai mult]
mar 7, 2017
Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.10.2014, reclamantul M.I.S. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii M.A.E., B.C.R. S.A. (în continuare B.C.R.) si U.T.B. S.A., ca instanta ... [Mai mult]
 
mar 6, 2017
Lichidarea creditului imobiliar de catre apelanta pârâta prin plata ratelor ramase de achitat, la data de 30.05.2007, în valoare de 4.150 lei nu este de natura sa îi confere acesteia o cota de contributie majorata pe ansamblul ... [Mai mult]
mar 6, 2017
Din cuprinsul art. 494 din Codul civil rezultă că, în cazul constructorului de rea-credinţă, proprietarul terenului are dreptul să opteze pentru obligarea constructorului să-şi ridice, pe cheltuiala sa, lucrările, ceea ce ... [Mai mult]
 
mar 6, 2017
Acţiune în constatare - Accesiune imobiliară Respinge acţiunea ca neântemeiată Pentru azi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă privind pe reclamanţii V.V., V.A. şi V.M., domiciliaţi în com. B., sat ... [Mai mult]
mar 3, 2017
Sentința nr. 658/2015 pronunțată de Tribunalul DÂMBOVIŢA la data de 15-06-2015 în dosarul nr. 788/120/2013* ROMÂNIA TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA SECȚIA A II-A CIVILĂ DE contencios ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ... [Mai mult]