Acasa

feb 20, 2017
Chiar dacă uzucapiunea operează retroactiv şi face dovada dreptului de proprietate dobândit pe această cale, în sens general, faţă de orice persoană, dobândirea acestui drept real pe această cale nu poate fi opusă, aleatoriu, ... [Mai mult]
feb 20, 2017
  Acţiunea reglementată de art. 88 din Legea nr. 36/1995 poate fi introdusă doar de către moştenitorii acceptanţi ale căror drepturi au fost nesocotite la momentul emiterii certificatului de moştenitor. ... [Mai mult]
 
feb 19, 2017
Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1779 din 19 mai 2011 Prin sentinţa civilă nr. 3990/21.04.2010, pronunţată de Judecătoria Baia Mare a fost ... [Mai mult]
feb 19, 2017
Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1912 din 27 mai 2011 Prin sentinţa civilă nr. 264 din 16 martie 2011 a Tribunalului Cluj s-a respins excepţia ... [Mai mult]
 
feb 18, 2017
Acceptarea tacită a succesiunii ce poate fi dovedită cu orice mijloc de probă rezultă din încheierea unor contracte de arendare pentru terenuri ce fac parte din masa succesorală întrucât acestea reprezintă acte de administrare cu ... [Mai mult]
feb 13, 2017
Recurs. Exprimarea dreptului de opţiune succesorală în calitate de moştenitor testamentar în privinţa unui legat particular. Renunţarea la moştenire nu poate fi decât expresă şi constituie un act juridic solemn, neputând fi dedusă ... [Mai mult]
 
feb 13, 2017
„Astfel cum rezultă din dispoziția de drept reglementată prin art.653 alin.1 Cod procedură civilă, sezina este un beneficiu al legii în virtutea căruia anumiţi moştenitori „au de drept posesia succesiunii din momentul morţii ... [Mai mult]
feb 12, 2017
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei cu (…), reclamantii (…) au chemat in judecata pe paratii (…) solicitand sa se dispuna partajarea, in natura, a terenurilor identificate in titlul de proprietate nr.(…), emis de (…) ... [Mai mult]
 
feb 12, 2017
Datoria este comună dacă a fost asumată împreună de către soţi, cerinţă care trebuie înţeleasă în sens larg, fiind îndeplinită nu doar atunci când soţii şi-au asumat obligaţia concomitent şi prin acelaşi act juridic, ... [Mai mult]
ian 31, 2017
Dacă succesiunea nu este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. Cum se procedează, practic? Se poate ... [Mai mult]
 
ian 26, 2017
DREPTUL FAMILIEI. PARTAJ BUNURI COMUNE. COTĂ PROCENTUALĂ MAJORITARĂ Pe rol se află soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamantul D. S. în contradictoriu cu pârâta D. M., având ca obiect partaj bunuri comune . ... [Mai mult]
ian 26, 2017
- Buna credinta a posesorului conform dispozitiilor art. 1898 Cod civil.In conformitate cu dispozitiile art. 1898 din Codul civil: Buna-credinta este credinta posesorului ca, cel de la care a dobândit imobilul, avea toate însusirile ... [Mai mult]