Acasa

iun 27, 2015
  Tip: Sentinţă civilă Nr./Dată: 652 (20.03.2008) Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA Domenii asociate: partaj Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia reclamanta I.I. l-a chemat în judecată pe ... [Mai mult]
iun 26, 2015
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 277/2015 Dosar nr. 4575/2/2013 Şedinţa publică din 28 ianuarie 2015 Asupra cauzei de faţă, ... [Mai mult]
 
iun 25, 2015
Obiect: partaj bunuri comune Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele: Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…. din data de …., reclamanta RR a chemat în judecată pe pârâtul RAC ... [Mai mult]
iun 25, 2015
Împrumut contractat în timpul casatoriei, în baza unui contract de credit încheiat cu banca pe numele reclamantei. Chemarea în judecata a bancii pentru opozabilitate cu privire la modalitatea de stingere a obligatiilor dintre fostii soti ... [Mai mult]
 
iun 16, 2015
  Latura obiectiva a infractiunii de marturie mincinoasa savârsita de inculpata consta în consemnarea unor declaratii mincinoase în fata notarului public cu ocazia dezbaterii unei mosteniri, aceasta fiind o cauza în care se asculta ... [Mai mult]
mar 28, 2015
Asociat decedat. Drepturile succesorului cu privire la plata părților sociale ale antecesorului decedat. Momentul nașterii obligației de plată a societății Cuprins pe materii: Drept comercial. Funcționarea societăților ... [Mai mult]
 
dec 9, 2014
Drept comercial. Contracte Index alfabetic: acţiune în constatarea nulităţii - contract de credit - solidaritatea debitorilor - divorţul împrumutaţilor ... [Mai mult]
sep 8, 2014
Regimul matrimonial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile dintre soţi şi cele dintre soţi şi terţi cu privire la bunurile şi datoriile soţilor. Probleme dificile de drept civil ... [Mai mult]
 
sep 6, 2014
II. REGIMUL PARTICIPĂRII LA ACHIZIŢII Temei juridic - art. 360 alin. 2, noul Cod Civil Prin convenţie matrimonială părţile pot stipula clauze privind lichidarea regimului matrimonial ... [Mai mult]
sep 6, 2014
Texte aplicabile: -Art 360 - (1) Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le ... [Mai mult]
 
mai 27, 2014
Continut speta Succesiune. Prescriptia dreptului material la actiune pentru cererea în restituirea cheltuielilor efectuate cu îmbunatatirile aduse de un succesibil, în timpul vietii defunctului, imobilului ce face parte din masa ... [Mai mult]
mai 19, 2014
Calitate procesuală activă în acțiunea în revendicare. Dovada calității de moștenitor potrivit legii statului a cărei cetățenie o avea defunctul, fost proprietar al bunului revendicat. Cuprins pe materii : Drept civil. Drepturi ... [Mai mult]