Acasa

ian 18, 2017
Pe rol soluţionarea cauzei civile formulată de către reclamanta SC L SRL în contradictoriu cu pârâţii H G şi H F, având ca obiect anulare act. La apelul nominal făcut în şedinţă publică părţile nu se prezintă. ... [Mai mult]
ian 18, 2017
Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova si înregistrata sub nr. 181/274/2011 la data de 15.02.2011, reclamantul U.I.C. a chemat in judecata pe pârâţii H.M. şi M.R. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ... [Mai mult]
 
ian 15, 2017
Darul manua l este o formă specială de donaţie care are ca obiect bunuri mobile corporale penru formarea şi validitatea căreia, pe lângă acordul de voinţă al părţilor în scopul transferării şi respectiv al dobândirii unui ... [Mai mult]
dec 11, 2016
DOSAR NR(...) ROMÂNIA CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I –SECŢIA a IX-a CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ Î N C H E I E R E Şedinţa publică de la 12.05.2009 ... [Mai mult]
 
nov 28, 2016
Dosar nr. 32/2008 Sub presedintia domnului pr. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, in conformitate cu ... [Mai mult]
nov 23, 2016
  Codul familiei, art. 32 lit. „a”, art. 35 Împrumutul făcut pentru achiziţionarea unui imobil bun comun al soţilor constituie o datorie comună a soţilor, conform art. 32 din Codul familiei. ` Împrumutul ... [Mai mult]
 
nov 23, 2016
In materia obligatiilor contractuale de rezultat sarcina probei se imparte intre creditor – care trebuie sa dovedeasca existenta obligatiei – si debitor – care apoi trebuie sa dovedeasca faptul executarii acestei obligatii sau ... [Mai mult]
nov 23, 2016
JUDECĂTORIA MANGALIASENTINŢA CIVILĂ NR. 652/C DIN DATA DE 20.03.2008Partaj bunuri comune. Datorii comune ale soţilor. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia reclamanta I.I. l-a chemat în judecată pe ... [Mai mult]
 
nov 21, 2016
Succesiune. Acceptare tacită. Forme de manifestare. Pentru a fi valabilă, acceptarea succesiunii trebuie făcută în termenul de 6 luni de la deschiderea succesiunii prevăzut de art. 700 Cod civil, în una din cele două ... [Mai mult]
nov 21, 2016
R O M Â N I A JUDECATORIA O N E S T I JUDETUL B A CA U Dosar nr. 2178/270/2012 partaj succesoral Înreg. la 25.04.2012 SENTINTA CIVILA NR.3867 Sedinta publica din data de 3 decembrie 2012 Completul de ... [Mai mult]
 
nov 18, 2016
  TRIBUNALUL PRAHOVA - SECȚIA I CIVILĂ DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX DECIZIA CIVILĂ NR. 3278 Ședința publică din data de 09.12.2015 PREȘEDINTE - A____ G_______ H_____ ... [Mai mult]
nov 15, 2016
Partaj bunuri comune; bun donat in timpul căsătoriei unuia dintre soţi; cotă de contribuţie pentru soţia care nu a obţinut venituri din muncă.S-au dispus următoarele: "Respinge acţiunea formulată de reclamanta pârâtă M N cu ... [Mai mult]