Acasa

oct 9, 2015
  - reglementată în noul Codul Civil la articolele 958- 961, cu precizarea că în noua reglementare există multe elemente de noutate; - este o sancţiune civilă care constă în înlăturarea nedemnului atât de la ... [Mai mult]
oct 6, 2015
Suprapunerea dreptului de proprietate asupra terenului aparținând unei persoane cu dreptul de proprietate asupra construcției, aparținând unei alte persoane nu dă naștere prin ea însăși unui drept de superficie, în absența ... [Mai mult]
 
oct 4, 2015
  Art.112 Cod procedura civila Art.137 al.1 Cod procedura civila Art.83-86, 88, Legea nr.136/1995 Certificatul de mostenitor este un titlu în temeiul caruia persoane pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de ... [Mai mult]
oct 2, 2015
A.Dreptul subiectiv de optiune succesorala In dreptul nostru mostenirea se transmite la mostenitori , in puterea legii sau a testamentului , chiar in clipa decesului celui care lasa mostenirea , nefiind nevoie , pentru ca ... [Mai mult]
 
sep 22, 2015
Art. 652 şi art. 680 din vechiul Cod civil prevăd că, în cazul moştenirilor vacante, unic moştenitor devine statul. Pe de o parte art. 2 alin. (5) din 514/1999 republicat, privind aprobarea Normelor metodologice de ... [Mai mult]
sep 10, 2015
În extras 1. Problema de drept care a generat practica neunitară Prin sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Suceava s-a arătat că nu există un punct de vedere unitar în practica judiciară cu ... [Mai mult]
 
sep 10, 2015
Dispoziţiile art.88 şi 100 din Lg.36/1995 ce permit celor vătămaţi într-un drept al lor să ceartă anularea actelor notariale, nu exclud acţiunile în constatarea nulităţii absolute a actelor notariale când se invocă afectarea ... [Mai mult]
aug 29, 2015
  art. 858-860 Codul civil din 1864 Testamentul este un act solemn, pentru care forma speciala este prevazuta de lege ad validitatem. Este fara putinta de interpretare ca singurele trei forme de testament admisibile ... [Mai mult]
 
aug 28, 2015
(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE – DOSAR NR.8497/4/2010 – DECIZIA CIVILĂ NR.609/04.04.2013) Prin cererea înregistrată la data de 29.04.2010 pe rolul ... [Mai mult]
aug 26, 2015
  (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - DOSAR NR.8552/303/2008 - DECIZIA CIVILĂ NR.155/14.02.2011) Prin cererea formulată la 24.10.2008 reclamanta B.T. a chemat ... [Mai mult]
 
aug 12, 2015
1. Dreptul de opozitie . Interventia tertilor la partaj. Tertii care au interese ce depind de modul de solutionare a partajului pot fi foarte usor prejudiciati, in special prin partajul conventional, dar si in cazul partajului judiciar , ... [Mai mult]
aug 12, 2015
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIA I CIVILĂ Decizia nr. 2709/2012 Dosar nr. 42/103/2010 Şedinţa publică din 20 aprilie 2012 Asupra cauzei ... [Mai mult]