Acasa

aug 29, 2015
  art. 858-860 Codul civil din 1864 Testamentul este un act solemn, pentru care forma speciala este prevazuta de lege ad validitatem. Este fara putinta de interpretare ca singurele trei forme de testament admisibile ... [Mai mult]
aug 28, 2015
(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE – DOSAR NR.8497/4/2010 – DECIZIA CIVILĂ NR.609/04.04.2013) Prin cererea înregistrată la data de 29.04.2010 pe rolul ... [Mai mult]
 
aug 26, 2015
  (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - DOSAR NR.8552/303/2008 - DECIZIA CIVILĂ NR.155/14.02.2011) Prin cererea formulată la 24.10.2008 reclamanta B.T. a chemat ... [Mai mult]
aug 12, 2015
1. Dreptul de opozitie . Interventia tertilor la partaj. Tertii care au interese ce depind de modul de solutionare a partajului pot fi foarte usor prejudiciati, in special prin partajul conventional, dar si in cazul partajului judiciar , ... [Mai mult]
 
aug 12, 2015
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIA I CIVILĂ Decizia nr. 2709/2012 Dosar nr. 42/103/2010 Şedinţa publică din 20 aprilie 2012 Asupra cauzei ... [Mai mult]
iul 30, 2015
1. Temeiul juridic al dreptului de superficie este reprezentat de dispoziţiile art. 492 C. civ., ce reglementează accesiunea imobiliară, în sensul că dovada contrară prezumţiei legale ce operează în favoarea proprietarului terenului ... [Mai mult]
 
iul 28, 2015
Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect „obligatia de a face", formulata de reclamantul X cu domiciliul in A, cu domiciliul ales in B, jud. Dambovita in contradictoriu cu paratii Y si Z domiciliati in B, jud. Dambovita . ... [Mai mult]
iul 26, 2015
  Prin cererea adresată Judecătoriei Constanţa la data de 06.12.2006 şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 15011 / 2006 ( 9049 /212 / 2006 ) reclamanta CG a chemat în judecată pe pârâta CIE, solicitând ca prin ... [Mai mult]
 
iul 19, 2015
Prin sentinţa civilă nr. 2796/09.12.2008 Judecătoria Moineşti a respins excepţia prescripţiei extinctive a acţiunii şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. A admis în parte acţiunea formulată de ... [Mai mult]
iul 18, 2015
Acţiunea în anularea certificatului de moştenitor, varietate a acţiunii în nulitate prin care cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti ... [Mai mult]
 
iun 27, 2015
  Tip: Sentinţă civilă Nr./Dată: 652 (20.03.2008) Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA Domenii asociate: partaj Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia reclamanta I.I. l-a chemat în judecată pe ... [Mai mult]
iun 26, 2015
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 277/2015 Dosar nr. 4575/2/2013 Şedinţa publică din 28 ianuarie 2015 Asupra cauzei de faţă, ... [Mai mult]