Acasa

mai 27, 2014
Continut speta Succesiune. Prescriptia dreptului material la actiune pentru cererea în restituirea cheltuielilor efectuate cu îmbunatatirile aduse de un succesibil, în timpul vietii defunctului, imobilului ce face parte din masa ... [Mai mult]
mai 19, 2014
Calitate procesuală activă în acțiunea în revendicare. Dovada calității de moștenitor potrivit legii statului a cărei cetățenie o avea defunctul, fost proprietar al bunului revendicat. Cuprins pe materii : Drept civil. Drepturi ... [Mai mult]
 
mar 24, 2014
Acţiunea în constatarea nulităţii certificatului de moştenitor. Nulitate relativă. Calitate procesuală activă numai a moştenitorului acceptant - art. 69, art 75 – 77 din Legea nr. 36/1995 ... [Mai mult]
mar 24, 2014
Acceptarea tacită a succesiunii ce poate fi dovedită cu orice mijloc de probă rezultă din încheierea unor contracte de arendare pentru terenuri ce fac parte din masa succesorală întrucât acestea reprezintă acte de administrare cu ... [Mai mult]
 
iul 11, 2013
Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale prin menţiunile cuprinse în certificatul de moştenitor poate cere anularea acestuia. Moştenitorul sau moştenitorii participanţi la procedura ... [Mai mult]
iun 20, 2013
Cheltuieli de judecată în partaj. Efectul recunoaşterii, de către pârât, la prima zi de înfăţişare, a masei bunurilor de împărţit şi a cotelor. În cadrul operaţiunilor de partaj se are în vedere valoarea bunurilor ... [Mai mult]
 
mar 21, 2013
CURTEA DE APEL GALAȚI SECȚIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR.453/ Ședința publică din 03 septembrie 2008 La ordine fiind soluționarea ... [Mai mult]
mar 12, 2013
Certificatul de calitate de moştenitor este “reglementat” de Legea nr. 36/1995 într-o manieră lacunară şi atât de imprecisă, încât, în numeroase cazuri, din instrument pus la dispoziţia moştenitorilor în vederea îndeplinirii ... [Mai mult]
 
feb 13, 2013
» Ghid de căutare CURTEA DE APEL CLUJ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURARI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE DOSAR NR- DECIZIA CIVILĂ NR. 294/R/2010 S-a luat ... [Mai mult]
feb 7, 2013
Regimul matrimonial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile dintre soţi şi cele dintre soţi şi terţi cu privire la bunurile şi datoriile soţilor. Codul civil reglementează trei ... [Mai mult]
 
ian 17, 2013
CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA CIVILĂ NR.21/FM Şedinţa publică din 21 martie 2008 Complet ... [Mai mult]
ian 7, 2013
CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE DECIZIA CIVILĂ NR. 1737 Şedinţa publică din 15.12.2009 Curtea constituită ... [Mai mult]