Acasa

iun 25, 2016
  CURTEA DE APEL G_____ SECȚIA I CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr. 77/R Ședința publică de la 18 Februarie 2014   Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra recursului ... [Mai mult]
mai 30, 2016
  Cum în cadrul dezbaterii succesorale judiciare şi în strânsă legătură cu capetele principale de cerere privind deschiderea succesiunii - constatarea calităţii de moştenitor şi anularea certificatului de moştenitor - ... [Mai mult]
 
mai 17, 2016
Pentru a avea valoare de acceptare tacită a unei moşteniri, actul săvârşit de către succesibil trebuie să fie unul dintre acelea pe care nu le-ar putea îndeplini decât un moştenitor, lăsând astfel să se înţeleagă intenţia ... [Mai mult]
mai 13, 2016
Regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soţi. Actul de lichidare se incheie, dupa caz: între foşti soţi (după ... [Mai mult]
 
mai 13, 2016
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia rezumată nr. 1257/2015   Cuprins pe materii : Drept comercial. Contracte Legea nr. 7/1996, art. 31 ... [Mai mult]
mai 4, 2016
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia rezumată nr. 2149/2015 Cerere în constatarea dreptului de superficie. Condiţii şi efecte Cuprins pe materii: Drept ... [Mai mult]
 
apr 13, 2016
  Partaj succesoral SENTINŢA CIVILĂ NR. 733 din data de 09.02.2011 – partaj succesoral – Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecata înregistrată pe rolul ... [Mai mult]
apr 12, 2016
Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 2356 din 1 octombrie 2010 Prin sentinţa civilă nr. 7.245 din 14 mai 2009 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, ... [Mai mult]
 
apr 11, 2016
PERSOANE ABILITATE să convoace Adunarea generală a asociaţilor. Modalitatea de dobândire a calităţii de asociat de către moştenitorii asociatului decedat în situaţia în care prin statut nu s-a instituit dreptul de agrement al ... [Mai mult]
apr 11, 2016
Decesul unui asociat în societatea cu răspundere limitată nu transferă această calitate succesorilor legali ori testamentari, transferul operând doar sub aspectul dreptului subiectiv de a pretinde contravaloarea părţilor sociale ... [Mai mult]
 
apr 11, 2016
Decizia nr. 1771 din 10 octombrie 2007, Curtea de Apel Cluj Decesul asociatului unic nu antreneaza dizolvarea societatii, cu exceptia unei clauze contrare in statut, societatea continuand cu mostenitorii carora li s-au ... [Mai mult]
apr 6, 2016
Cuprins pe materii : Drept civil. Obligații. Răspundere civilă delictuală. Index alfabetic : ruina edificiului -coproprietari -prejudiciu -solidaritate pasivă legală C.civ. din ... [Mai mult]