Acasa

feb 1, 2016
Prezentul articol isi propune o analiza asupra situatiilor in care ipoteca poate supravietui unui caz de desfiintare a titlului de proprietate al constituitorului , precum si asupra optiunilor pe care creditorul, un tert fata de raportul ... [Mai mult]
ian 11, 2016
Ce se întâmplă cu contul de Facebook al unei persoane decedate? Această întrebare a ridicat serioase probleme de ordin juridic într-un proces desfăşurat recent în Germania, având ca pârâtă pe nimeni alta decât compania Facebook . ... [Mai mult]
 
oct 29, 2015
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIA I CIVILĂ Decizia nr. 2152/2014 Dosar nr. 9809/118/2008* Şedinţa publică din 14 iulie 2014 La 7 noiembrie ... [Mai mult]
oct 26, 2015
Convenție de rezoluțiune a unui contract de vânzare-cumpărare încheiată în temeiul prevederilor art. 1550 din noul Cod civil. Cuprins pe materii : Drept comercial. Contracte Index alfabetic : acţiune în constatare ... [Mai mult]
 
oct 22, 2015
  art. 650, 689, 690, 691, 700 cod civil vechi. Succesiunea poate fi legală sau testamentară conform art. 650 Cod civil, iar conform art. 651 se deschide prin moarte. Dreptul de acceptare a succesiunii se prescrie într-un ... [Mai mult]
oct 22, 2015
ROMÂNIA CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE DOSAR NR(...) D E C I Z I A NR. 432 Şedinţa publică din data de 15 aprilie 2008. ... [Mai mult]
 
oct 22, 2015
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C L U J Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie Dosar nr(...) DECIZIA CIVILĂ NR.147/R/2008 Şedinţa publică din 18 ... [Mai mult]
oct 21, 2015
Dosar nr(...) R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA CIVILĂ NR.21/FM Şedinţa publică din 21 martie 2008 ... [Mai mult]
 
oct 21, 2015
R O M Â N I A CURTEA  DE   A P E L    T Â R G U    M U R E Ş SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE Dosar nr(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1259/R Şedinţa ... [Mai mult]
oct 21, 2015
R O M Â N I A CURTEA  DE A P E L    T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928 SECŢIA CIVILĂ DOSAR NR(...) Complet specializat de familie şi minori DECIZIA CIVILĂ NR.745 Şedinţa publică din 16 ... [Mai mult]
 
oct 17, 2015
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 5138/2005 Pronunțată în ședință publică, astăzi 13 iunie 2005. Asupra recursului civil de față: ... [Mai mult]
oct 15, 2015
Dosar nr(...) (1667/2009) R O M A N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I - SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI FAMILIE DECIZIA CIVILĂ NR.1237 Şedinţa publică de la ... [Mai mult]