Acasa

mar 28, 2015
Asociat decedat. Drepturile succesorului cu privire la plata părților sociale ale antecesorului decedat. Momentul nașterii obligației de plată a societății Cuprins pe materii: Drept comercial. Funcționarea societăților ... [Mai mult]
dec 9, 2014
Drept comercial. Contracte Index alfabetic: acţiune în constatarea nulităţii - contract de credit - solidaritatea debitorilor - divorţul împrumutaţilor ... [Mai mult]
 
sep 8, 2014
Regimul matrimonial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile dintre soţi şi cele dintre soţi şi terţi cu privire la bunurile şi datoriile soţilor. Probleme dificile de drept civil ... [Mai mult]
sep 6, 2014
II. REGIMUL PARTICIPĂRII LA ACHIZIŢII Temei juridic - art. 360 alin. 2, noul Cod Civil Prin convenţie matrimonială părţile pot stipula clauze privind lichidarea regimului matrimonial ... [Mai mult]
 
sep 6, 2014
Texte aplicabile: -Art 360 - (1) Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le ... [Mai mult]
mai 27, 2014
Continut speta Succesiune. Prescriptia dreptului material la actiune pentru cererea în restituirea cheltuielilor efectuate cu îmbunatatirile aduse de un succesibil, în timpul vietii defunctului, imobilului ce face parte din masa ... [Mai mult]
 
mai 19, 2014
Calitate procesuală activă în acțiunea în revendicare. Dovada calității de moștenitor potrivit legii statului a cărei cetățenie o avea defunctul, fost proprietar al bunului revendicat. Cuprins pe materii : Drept civil. Drepturi ... [Mai mult]
mar 24, 2014
Acţiunea în constatarea nulităţii certificatului de moştenitor. Nulitate relativă. Calitate procesuală activă numai a moştenitorului acceptant - art. 69, art 75 – 77 din Legea nr. 36/1995 ... [Mai mult]
 
mar 24, 2014
Acceptarea tacită a succesiunii ce poate fi dovedită cu orice mijloc de probă rezultă din încheierea unor contracte de arendare pentru terenuri ce fac parte din masa succesorală întrucât acestea reprezintă acte de administrare cu ... [Mai mult]
iul 11, 2013
Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale prin menţiunile cuprinse în certificatul de moştenitor poate cere anularea acestuia. Moştenitorul sau moştenitorii participanţi la procedura ... [Mai mult]
 
iun 20, 2013
Cheltuieli de judecată în partaj. Efectul recunoaşterii, de către pârât, la prima zi de înfăţişare, a masei bunurilor de împărţit şi a cotelor. În cadrul operaţiunilor de partaj se are în vedere valoarea bunurilor ... [Mai mult]
mar 21, 2013
CURTEA DE APEL GALAȚI SECȚIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR.453/ Ședința publică din 03 septembrie 2008 La ordine fiind soluționarea ... [Mai mult]